TOPlist
Pierwotnie wioska Husina powstała pod koniec 15. stulecia. Do zabytków architektury należy kościół ewangelicki z lat 1873-92, który powstał w miejscu pierwotnej drewnianej świątyni.